AGENDA CULTURALĂ 2015

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

AGENDA CULTURALĂ 2015

IANUARIE

* Ianuarie-decembrie 2015

Caravana Brâncuşi. Periplu cultural destinat promovării ansamblului brâncuşian în ţară şi în străinătate. Întâlniri, evocări, manifestări artistice

Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, în centre culturale din România şi străinătate

* 1-7 ianuarie 2015

Datini şi obiceiuri de iarnă

Organizează: Căminele culturale, la Turburea, Drăgoteşti, Cruşeț, Jupâneşti, Bărbăteşti, Săuleşti, Licurici

* 2-3 ianuarie 2015

– Serbările zăpezii. Manifestări artistice şi sportive ocazionate de sărbătorile de iarnă

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Bumbeşti-Piţic

* 5 ianuarie – 19 aprilie 2015

– Atelier de lucru pentru promovarea tradiţiilor locale

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Bărbăteşti Partener: CJCPCT Gorj

* 7 ianuarie 2015

– La Mulţi Ani, Ioane! Spectacol muzical-coregrafic de Sf. Ion

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, la sediu

* 12 ianuarie 2015

Cărţile care contează, ediţia a III-a. Concurs de lectură destinat copiilor din claseleI-IV, respectiv V-VIII

Organizează: Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”, la filiala pentru copii

* 14 ianuarie 2015

Evocare istorică: ,,Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor”.

Organizează: Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”, la Casa memorială ,,Ecaterina Teodoroiu” din Vădeni, şi Biblioteca Judeţeană, la sediu

Partener: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale

* 15 ianuarie 2015

Eminesciana. Ziua Culturii Naţionale. Complex de manifestări culturale închinate sărbătoririi naşterii poetului naţional şi omagierii culturii româneşti

Organizează: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’, Liceul de arte ,,Constantin Brăiloiu”, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Reprezentanţa Gorj a Uniunii Scriitorilor din România, la sediul CJCPCT Gorj

Ziua Culturii Naţionale. Complex de activităţi culturale

Organizează: Biblioteca Judeţeană, instituţii de învăţământ, la sediul central şi la sediul Asociaţiei Filolibris ,,Prietenii Bibliotecii”

Ziua Culturii Naţionale. Simpozioane, recitaluri de muzică şi poezie, concursuri tematice

Organizează: Aşezămintele culturale din Gorj

Vis de ianuarie. O oră cu Eminescu. Concurs de cultură generală. Spectacol de muzică şi poezie

Organizează: Consiliul local, Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Țânţăreni Parteneri: Şcolile generale Țânţăreni şi Floreşti

Întotdeauna, Eminescu. Concurs de creaţie literară. Spectacol de muzică şi poezie Organizează: Casa municipală de cultură, la Motru

Partener: Colegiul Naţional ,,George Coşbuc” Motru

Sărbătoare Eminescu. Manifestare omagială de muzică şi poezie dedicată poetului naţional

Organizează: Şcoala Populara de Artă, la Cercul Militar Tg-JiuParteneri: Cercul Militar, Fundaţia Culturală ,,Columna”

Simpozion: 80 ani de la înfiinţarea Editurii ,,Ram” din Aninoasa (singura editură din mediul rural)

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Aninoasa Partener: CJCPCT Gorj

* 17 ianuarie 2015

De la Gorj în toată ţara. Spectacol artistic

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” la Sala Radio, Bucureşti

Partener: Societatea Română de Radiodifuziune

*18 ianuarie 2015

– Hora satului

Organizează: Căminul Cultural, la Padeş

*23 ianuarie 2015

Valoare şi excelenţă la Tg-Jiu. Gală eveniment menită să marcheze realizările din anul 2014, în diverse domenii

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

Evocare istorică: ,,24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”. Expoziţii de carte

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la sediu şi filiale Partener: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale

* 24 ianuarie 2015

Expoziţie temporară fotodocumentară: ,,24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Evocare istorică şi expoziţii de carte: ,,24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la sediu şi filiale

Parteneri: Muzeul Judeţean, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale

Spectacole literar-muzical evocatoare ,,Pururi uniţi sub tricolor’’ închinate Unirii

Principatelor Române

Organizează: Consiliul Judeţean şi Prefectura Gorj, Primării şi Consilii locale la Tg- Jiu şi în judeţ

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Teatrul

Dramatic ,,Elvira Godeanu’’, Şcoala Populară de Artă, instituţii şi aşezăminte culturale

* 29 ianuarie 2015

Retrospectivă Gheorghe Plăveţi/ Expoziţie temporară de pictură şi sculptură Organizează: Muzeul Judeţean Gorj, la sediu

Serbările zăpezii

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

* 30ianuarie 2015

 Seminar metodic: ,,Strategii şi politici culturale în Gorj’’

Organizează: CJCPCT Gorj, la Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”Co-organizatori: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell” Participă: directorii aşezămintelor culturale şi bibliotecari publici din judeţ

FEBRUARIE

* 1 februarie 2015

– Sărbătorile dealului, viilor şi pomilor

Organizează: Primăriile şi Căminele Culturale, la Godineşti şi Peştişani Partener: CJCPCT Gorj

 Focuri peste zăpezi. Manifestare cultural-religioasă închinată Sf. Trifon

Organizează: Fundaţia D. V. F. Tg-Jiu, Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj, la Ciuperceni

* 1-28 februarie 2015

– Salonul de iarnă al artelor populare

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la sediu şi în judeţ Parteneri: Primării şi aşezăminte culturale locale

* 2 februarie 2015

– Şcoala bunicilor. Deschiderea sesiunii 2015 de cursuri pentru seniori Organizează: Biblioteca Judeţeană, Centrul Europe Direct Gorj, la sediul central

* 3 februarie 2015

– Bulgăraş de gheaţă rece! Manifestare In Memoriam Liviu Dafinescu

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Cimitirul Eroilor

Tg-Jiu

* 6 februarie 2015

 Gorjul tradiţional. Expoziţie de ţesături şi costume populare Organizează: Căminul Cultural, la Licurici

Partener: CJCPCT Gorj

* 12 februarie 2015

– Expoziţie de etnografie: Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale locale

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 13 februarie 2015

– In memoriam Marin Ghiocel. Spectacol artistic

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Tg-Jiu

* 14 februarie 2015

– Valentine’s Day. Manifestări artistice dedicate Zilei Îndrăgostiţilor

Organizează: Primăria Tg-Jiu, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, aşezăminte culturale, laTg-Jiu, Turceni, Rovinari

* 15 martie 2015

Hora strămoşească (în a treia duminică a fiecărei luni)

Organizează: Casa de cultură, la Turceni

Simpozion şi expoziţie de artă populară: ,,Portul popular din Ciuperceni, Gorj”

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Ciuperceni Partener: CJCPCT Gorj

* 15-30 februarie 2015

– Lumini şi umbre. Expoziţie de artă a plasticienilor din Motru

Organizează: Casa municipală de cultură, Colegiul Tehnic şi Colegiul Naţional ,,George Coşbuc”, la Motru

* 15 februarie 2015

– Expoziţie de artă populară

Organizează: Căminul cultural, la Drăgoteşti

* 17-19 februarie 2015

Brâncuşiana. Complex de manifestări cultural-artistice evocatoare. Concert omagial susţinut de Orchestra de cameră ,,Lyra Gorjului” Tg-Jiu

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

* 18-19 februarie 2015

Colocviile internaţionale Brâncuşi. Sesiune de comunicări, expoziţii tematice, lansări de carte şi reviste, concerte de muzică de cameră

Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, la Tg-Jiu şi Hobiţa

Parteneri: Filiala Gorj a UAP, Şcoala Populară de Artă, Liceul de arte ,,C-tin Brăiloiu”

Tg-Jiu, Muzeul Judeţean Gorj

* 19 februarie 2015

Brâncuşiana. Simpozion omagial închinat împlinirii a 139 ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi

Organizează: Primăria şi Centrul Municipal de Cultură ,,C-tin Brâncuşi”, la Tg-Jiu

Constantin Brâncuşi-139 ani de la naştere. Ateliere de desene şi creaţie artistică a elevilor

Organizează: Biblioteca Judeţeană, instituţii şcolare, la sediul central, secţia de Artă, şi filiale

Zborul/ Spectacol coregrafic

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Partener: Asociaţia ,,Măiastra” Constanţa

Brâncuşi – 139 ani de la naştere. Sesiune de comunicări, expoziţie de carte, pelerinaj la Casa-muzeu de la Hobiţa

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

Demararea proiectului ,,Drumul lui Brâncuşi”

Organizează: CJCPCT Gorj, la Peştişani

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Peştişani

* 20 februarie 2015

Colocviile de critică şi istorie literară ale revistei ,,Portal Măiastra”: ,,Scriitori gorjeni”

Organizează: CJCPCT Gorj, Reprezentanţa Gorj a U. S. R. şi Colegiul Naţional

,,Ecaterina Teodoroiu”, la Tg-Jiu

* 21 februarie 2015

Ziua limbii materne. Acţiuni extracurriculare şi de educaţie incluzivă (română şi rromă)

Organizează: Căminul Cultural, Biblioteca publică, instituţii şcolare, la Bengeşti- Ciocadia

* 22-27 februarie 2015

Bine ai venit primăvară! Ateliere de confecţionat mărţişoare şi felicitări

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la secţia de artă şi filiale

* 24 februarie 2015

 Sărbătoarea dragostei. Dragobetele

Organizează: Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu’’, Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’, Casele de

Cultură şi Căminele Culturale din Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

– Balul nunţii de aur

Organizează: Primăria, Casa municipală de cultură, Sindicatul şi C.A.R.-ulpensionarilor, la Motru

* 26-28 februarie 2015

Moştenirea Brâncuşi, soluţii şi responsabilităţi. Complex de manifestări de promovare a Ansamblului Monumental Calea Eroilor Tg-Jiu

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 28 februarie 2015

Țânţăreni, vatră de istorie. 194 ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu în localitate. Evocare, pelerinaj la monumentul din Tg-Jiu al eroului, expoziţii de carte, moment poetic

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Țânţăreni şiTg-Jiu Partener: CJCPCT Gorj

Târg de mărţişoare confecţionate de elevi

Organizează: Căminul Cultural, la Fărcăşeşti Partener: CJCPCT Gorj

– De dragoste şi dor, în prag de mărţişor. Spectacol artistic

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Tg-Jiu

MARTIE

* 1 martie 2015

– Legenda Mărţişorului. Expoziţie de mărţişoare confecţionate de copii

Organizează: Casele de Cultură Rovinari şi Turceni, Căminele Culturale Drăguţeşti,Urdari, Jupâneşti, Bărbăteşti, Săuleşti, Bustuchin

* 1-8 martie 2015

Pentru dumneavoastră, Doamnă! Spectacole, seri tematice, concursuri cu premii, Târg de cadouri

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 1-31 martie 2015

Festivalul portului şi dansului popular pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”, ediţia aXI-a, faza pe localitate

Organizează: CJCPCT Gorj şi Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, în

judeţ

* 2 martie 2015

Bătălia cărţilor, ediţia a II-a. Campanie naţională de atragere la lectură pentru copii şi adolescenţi

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la sediul central şi filiale Partener: ANBPR

* 2-4 martie 2015

Filocalia. Manifestare de spiritualitate creştină

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Cercul Militar Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Mitropolia Olteniei, Protopopiatele N şi S, ASCOR Filiala Tg-Jiu

* 2-6 martie 2015

– ,,O floare pentru tine”. Ateliere de creaţie: confecţionare de felicitări dedicate Zilei Femeii. Expoziţie cu lucrările realizate

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la secţia de artă şi filiale

Parteneri: instituţii de învăţământ

* 6 martie 2015

– Astăzi e ziua ta! Spectacol oferit gorjencelor de 8 Martie

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, la sediu

* 7 martie 2015

– Flori pentru florile lumii. Spectacol muzical-coregrafic de Ziua Femeii Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Cercul MilitarTg-Jiu

* 8 martie 2015

– Festivalul ,,Mărţişoare folclorice”, ediţia a VII-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Stoina

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

– Festivalul Mărţişorului, ediţia a V-a

Organizează: Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Cruşeţ Partener: CJCPCT Gorj

*9 martie 2015

Gorjul tradiţional: Mucenicii. Lăuatul fetelor.

Organizează: Căminele Culturale, la Bărbăteşti şi Săuleşti Partener: CJCPCT Gorj

* 12 martie 2015

Expoziţie temporară de pictură Florentina Voichi

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Cântec din Țara Jiului de Sus. Concert – Spectacol de folclor oferit la 10 ani de la înfiinţarea Ansamblului folcloric ,,Maria Lătăreţu”

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti, TV Favorit

* 13-16 martie 2015

Confesiuni la Masa Tăcerii. Brâncuşiana copiilor. Pe urmele lui Brâncuşi.

Concursuri interactive de creaţie artistică şi multimedia pentru copii, adolescenţi şi tineri Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, la Tg-Jiu

Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, filiale şi reprezentanţe locale ale Uniunilor de Creaţie, S.C. Artego S.A., Muzeul Judeţean, Primăria Peştişani, Societatea Română de Radiodifuziune

* 15 martie 2015

Hora strămoşească (în a treia duminică a fiecărei luni)

Organizează: Casa de cultură, la Turceni Partener: CJCPCT Gorj

* 16 martie 2015

– Evocare: Constantin Brâncuşi în memoria gorjenilor

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 18 martie 2015

– Şezătoare populară: ,,Bătrâneţe, haine grele”

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Săuleşti Partener: CJCPCT Gorj

* 19-21 martie 2015

Primăvara oraşului. Expoziţii, concerte, concursuri, Târg de flori şi amenajări peisagistice

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 20 martie 2015

Poezia azi. Expoziţii de carte şi lecturi publice dedicate Zilei Mondiale a Poeziei

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la filiale

C.J.C.P.C.T. Gorj 47. Complex de manifestări cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea a 47 ani de la înfiinţarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. Lansări de cărţi şi albume. Expoziţii de artă populară şi artă plastică. Gala Premiilor CJCPCT Gorj pe anul 2014

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Aşezăminte, uniuni şi asociaţii culturale judeţene

Salonul de primăvară al fotografiei de artă

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Muzeul Judeţean Gorj

Doină, doină, cântec dulce! Spectacol muzical-coregrafic la împlinirea a 67 ani de existenţă

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, la sediu

* 22-29 martie 2015

Salonul internaţional de pictură ,,Arte mici”

Organizează: Poliţia şi Casa municipală de cultură, la Motru Partener: CJCPCT Gorj

* 25 martie 2015

– Sărbătorile dealului. Manifestare comunitară

Organizează: Primăria, Parohia şi Căminul Cultural, la Runcu Partener: CJCPCT Gorj

Expoziţie de fotografie: Culorile ortodoxiei

Organizează: Muzeul Judeţean Gorj, la sediu Partener: Ambasada Poloniei

Târgul de primăvară (Bâlciul de Blagoveștenie). Festivalul păstrăvului. Simpozion ,,Potenţialul piscicol al Tismanei şi zonei limitrofe”. Expoziţie de produse piscicole. Spectacole folclorice

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Centrul Cultural ,,George Coşbuc”, la Tismana

Partener: CJCPCT Gorj

* 26-28 martie 2015

Festivalul de teatru ,,Sabin Popescu”, ediţia a XVI-a

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi CJCPCT Gorj, la Novaci

APRILIE

* 1-13 aprilie 2015

– Note comune/ Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne

Organizează: Muzeul Judeţean Gorj, la sediu

Parteneri: Liceul de arte ,,Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu şi Wahama High School din Mason County, Virginia de Vest, SUA

* 1 aprilie 2015

Lumea lui Păcală. Concurs tematic, interpretare snoave şi păcăleli Organizează: Casa de cultură şi Liceul Tehnologic, la Turceni Partener: CJCPCT Gorj

Parada glumelor. Concurs de interpretare snoave şi anecdote Organizează: Căminul Cultural, la Peştişani

* 2 aprilie 2015

 Ziua internaţional a cărţii pentru copii şi tineret. Expoziţii şi ora de lectură

Organizează: Biblioteca Judeţeană, instituţii de învăţământ, la Filiala pentru copii

* 5 aprilie 2015

Pastorala Floriilor. Complex de manifestări cultural-artistice închinate sărbătorilor pascale. Expoziţie de ouă pictate şi încondeiate. Expoziţie de desene cu subiect religios

Organizează: Consiliile locale, aşezămintele culturale, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă şi Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Stăneşti, Rovinari, Bărbăteşti, Jupâneşti, Turcineşti şi Bălceşti

* 5-12 aprilie 2015

Săptămâna luminii. Concerte de muzică religioasă

Organizează: Centrul Creştin Baptist Ursoiţa şi Căminul Cultural, la Bolboşi

* 6-10 aprilie 2015

Biblioteca partener al programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Lansare concurs de cultură generală Punguţa cu … 200 de întrebări, ediţia a IV-a

Paştele – sărbătoarea luminii şi a învierii. Ateliere de creaţie, expoziţii de felicitări de Paşti, expoziţii de carte

Organizează: Biblioteca Judeţeană, instituţii de învăţământ, la sediul central, secţia de artă şi filiale

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte. Concurs de încondeiere a ouălor. Expoziţie de artă plastică. Festivalul de muzică religioasă ,,Te Deum Laudamus”

Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Țânţăreni

Partener: CJCPCT Gorj

Să ştii mai multe, să fii mai bun la Şcoala Populară de Artă. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

* 8 aprilie 2015

Tradiţii. Spectacol artistic de Ziua Internaţională a rromilor

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Țânţăreni

Partener: Filiala Partidei Rromilor din Țânţăreni

Partener: CJCPCT Gorj

Şavale, şavale! Spectacol muzical-coregrafic dedicat Zilei internaţionale a rromilor Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la sediu

Lăutari de ieri, lăutari de azi. Concert de muzică lăutărească

Organizează: Consiliul local, Căminul cultural şi organizaţia locală a rromilor, la Săuleşti

* 9 aprilie 2015

– Sărbătoarea primăverii. Manifestări artistice prilejuite de Sărbătorile pascale

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Bâlteni

* 10 aprilie 2015

– Concurs de încondeiere de ouă

Organizează: Căminul Cultural, la Licurici

– Lăutarii de ieri şi de azi. Spectacol de obiceiuri şi tradiţii ale comunităţii rrome Organizează: Căminul Cultural şi Organizaţia locală a rromilor, la Săuleşti

* 10-12 aprilie 2015

– Expoziţie de ouă încondeiate

Organizează: Biblioteca publică şi Şcolile gimnaziale, la Bărbăteşti

* 10-15 aprilie 2015

– Zilele Culturii Scrise. Lansări de cărţi, reviste, întâlniri cu scriitori gorjeni

Organizează: Casa municipală de cultură, la Motru Partener: CJCPCT Gorj

* 12 aprilie 2015

Lumină din lumină. Expoziţie de icoane, ouă încondeiate şi produse tradiţionale. Concerte pascale

Organizează: Primăriile Casele de cultură şi Bibliotecile orăşeneşti, la Rovinari şi Turceni

Hora satului. Expoziţie de carte religioasă

Organizează: Primăria, Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Albeni

* 14 aprilie 2015

Sărbătoarea primăveri. Manifestare cultural-artistică

Organizează: Căminul Cultural, la Bumbeşti-Piţic

* Sfinţirea viilor din deal

Organizează: Primăria Runcu, Grupul Şcolar Industrial, la Bâlta Partener: Şcoala Populară de Artă

* 17 aprilie 2015

– Logodna vinului cu ulcica. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural Runcu, la Bota

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

* 18-19 aprilie 2015

Zilele Comunei Dănciuleşti. Întâlnirea Fiilor satului. Festivalul folcloric ,,MarianaIonescu-Căpitănescu”

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Dănciuleşti

* 19 aprilie 2015

La hotarul dintre sate. Nedeie populară de Duminica Tomii

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti Partener: CJCPCT Gorj

* 20-26 aprilie 2015

– Comoara din oraş. Concurs de promovare a patrimoniului cultural, istoric şi turistic al capitalei Gorjului

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 22 aprilie 2015

– Gorjul tradiţional. Ajunul Sfântului Gheorghe – Strigarea fetelor, împodobitul porţilor gospodăriilor cu crengi de fag

Organizează: Căminul Cultural, la Cruşeţ

* 22-23 aprilie 2015

Zilele Porţilor deschise la Bibliotecă. Complex de activităţi dedicate profesiei de bibliotecar, cărţii şi dreptului de autor. Bibliotecile gorjene, biblioteci europene – întâlnire cu bibliotecarii din județ. Bibliotecar pentru o zi – familiarizarea tinerilor utilizatori cu activitatea bibliotecarului

Organizează: Biblioteca Judeţeană, Centrul Europe Direct Gorj, Asociaţia Filolibris ,,Prietenii Bibliotecii”, instituţii de învăţământ, la sediul central, filiala pentru Copii, filiala Victoria, secţia de artă

* 23 aprilie 2015

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf. Gheorghe . Manifestări cultural-religioase

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Bolboşi, Bumbeşti-Jiu,Bustuchin, Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, Săuleşti, Stoina, Urdari, Turcineşti, Țicleni

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Sărbătoarea Sf. Gheorghe în dealul Teleştilor. Sfiinţirea viilor. Manifestare cultural- religioasă.

Organizează: Şcoala Populară de Artă, Primăria şi Căminul Cultural, la Teleşti

Dialog expoziţional Gorj-Maramureş: Stâlpul, element primordial al civilizaţiei lemnului

Organizează: Muzeul Judeţean Gorj şi Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, la Baia Mare

– Logodna vinului cu ulcica. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria, Căminul Cultural, Fundaţia ,,Dăruie vieţii farmec” Tg-Jiu, la Văianu/ Ciuperceni

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

* 24 aprilie 2015

Simpozion ,,Arthur Bădiţa – contemporanul nostru”. Recital de poezie, expoziţie de carte

Organizează: Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Polovragi Parteneri: CJCPCT Gorj, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”

* 24-26 aprilie 2015

Festivalul portului şi dansului popular pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”

Organizează: Consiliul Judeţean, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”,

CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Inspectoratul Şcolar Gorj, Asociaţia ,,Liviu Dafinescu”, la Tg-Jiu şi Novaci

* 25-26 aprilie 2015

– Festivalul interjudeţean de umor ,,Al. C. Calotescu-Neicu”

Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria şi Casa de Cultură, la Turceni Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti

* 30 aprilie 2015

– Oraşul în care m-am născut. Târg al meşterilor populari. Întâlnire cu rapsozii locali Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

MAI

* Mai-iunie 2015

Contemporan cu Brâncuşi. Concurs naţional de cultură generală privind viaţa şi opera lui Brâncuşi

Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, la Tg-JiuParteneri: Societatea Română de Radiodifuziune, mass media locală şi centrală

* 1 mai 2015

De joc şi de voie bună. Spectacole folclorice

Organizează: Primăria şi Consiliul local Tg-Jiu, în Dumbrava Drăgoieni

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 1-2 mai 2015

– Zilele Gorjului religios. Cuviosul Irodion de la Lainici, ocrotitorul Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, la Mănăstirea Lainici şi Tg-Jiu

Parteneri: instituţii şi aşezăminte culturale

* 2-5 mai 2015

 Zilele comunei Brăneşti. Sărbătoare comunitară Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Brăneşti Partener: CJCPCT Gorj

* 4 mai 2015

Sărbătoarea Narciselor. Manifestare comunitară Organizează: Primăria Tg-Jiu, la Preajba

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului”

* 5 mai 2015

Expoziţie de produse tradiţionale, icoane şi ouă încondeiate.Concert pascal. Recitaluri de muzică religioasă

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură, Biblioteca publică şi Catedrala Ortodoxă ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, la Rovinari

Expoziţie temporară de pictură Florin Hutium

Organizează: Muzeul Judeţean Gorj, la sediu

* 8-10 mai 2015

– Festivalul naţional de gimnastică şi dans ,,Măiastra”

Organizează: Palatul Copiilor Tg-Jiu, la Casa de cultură a sindicatelor Partener: CJCPCT Gorj

* 9 mai 2015

Expoziţie temporară fotodocumentară: ,,9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei. Complex de manifestări culturale

Organizează: Muzeul Judeţean şi Biblioteca Judeţeană Gorj, la sediile centrale şi filiale

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Centrul Europe Direct

Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 10-12 mai 2015

Balkan Early Metallurgy Symposium

Organizează: Muzeul Judeţean Gorj, la sediu

Parteneri: Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, London; Institutul de

Arheologie ,,Vasile Pârvan” Bucureşti

* 11-17 mai 2015

Zilele oraşului Rovinari, ediţia a XV-a. Complex de manifestări cultural-artistice şi sportive

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

* 12 mai 2015

Ziua comunei Dănciuleşti. Festival-concurs al tradiţiilor populare de pe Valea Amaradiei

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Dănciuleşti

Gorjul tradiţional. Ghermanul. Sărbătoare comunitară

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Runcu

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

 Gorjul tradiţional. Nedee populară de Duminica Tomii

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti Partener: CJCPCT Gorj

* 14-17 mai 2015

Zilele culturii novăcene. Concurs ,,Novaci, file de istorie”. Expoziţii, lansări de cărţi şi reviste de cultură. Festivalul interjudeţean de folclor pastoral ,,Urcatul oilor la munte”

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de cultură, la Novaci

Parteneri: CJCPCT Gorj şi Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu

* 15 mai 2015

În familie la bibliotecă. Activităţi creative realizate de copii împreună cu familia în bibliotecă, prilejuite de Ziua Internaţională a Familiei

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la filiale

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Prietenii Bibliotecii

* 15 mai-1 iunie 2015

Festivalul copilăriei. Concursuri, spectacole, expoziţii

Organizează: Consiliul local, Primăria, aşezămintele culturale şi instituţiile şcolare, la Țânţăreni

* 16 mai 2015

Noaptea Muzeelor: expoziţii de bază, temporare, proiecţii film şi fotografie, programe metamuzeale

Organizează: Muzeul de Istorie şi Arheologie, la sediu, Muzeul de Artă, Muzeul de literatură ,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional ,,Tudor Vladimirescu”Tg-Jiu, Asociaţia ,,Măiastra” Constanţa, Liceul de Arte ,,C-tin Brăiloiu” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Floarea salcâmului. Sărbătoare câmpenească

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural Văgiuleşti, la Zoica Partener: CJCPCT Gorj

* 17 mai 2015

– Carnavalul Florilor

Organizează: Casa de cultură, la Turceni

* 19-25 mai 2015

Zilele Târgu-Jiului. Complex de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice

Organizează: Consiliul local şi Primăria, la Tg-JiuParteneri: Instituţii culturale judeţene şi municipale

Târgul meşterilor populari olteni, ediţia a VII-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

* 19 mai 2015

– Expoziţie de ceramică, ţesături şi covoare gorjeneşti

Organizează: Căminul Cultural, la Ciuperceni

* 20 mai 2015

– Sărbătoarea Fiilor Satului

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Muşeteşti

* 20-21 mai 2015

– Zilele satului Aninoasa. Festivalul folcloric local ,,Hora de la Aninoasa”

Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Aninoasa Parteneri: CJCPCT Gorj şi Şcoala Populară de Artă

* 21 mai 2015

– Nedeea de Sf. Constantin şi Elena. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele de cultură, la Slivileşti Partener: CJCPCT Gorj

– Ziua Eroilor. Evocare istorică

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană

,,Christian Tell”

In memoriam Ion Lotreanu. Evocare, expoziţie de carte, concurs literar Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Alimpeşti

Hora de Ispas

Organizează: Căminul Cultural Padeş, la Cloşani

– Hora satului

Organizează: Căminul Cultural Runcu, la Valea Mare

Ziua portului popular local. Expoziţie de costume populare vechi Organizează: Centrul Cultural şi Şcoala Gimnazială, la Stejari

Festivalul folcloric ,,Vatra satului”, ediţia a VIII-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Negomir

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

* 21-24 mai 2015

 Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, ediţia aXXXV-a Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi Tg-Cărbuneşti

Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Primăria, Consiliul local şi Centrul cultural ,,Tudor Arghezi’’ Tg-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, U. S. R., Reprezentanţa Gorj a U.S.R., Institutul Cultural Român, fundaţii şi asociaţii culturale naţionale şi internaţionale

* 22 mai 2015

– Sesiune de comunicări ştiinţifice: ,,Antonie Mogoş în istoria comunei Băleşti” Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi instituţiile şcolare, la Băleşti

* 22-24 mai 2015

Zilele municipiului Motru. Simpozion. Expoziţii de artă populară şi artă plastică. Festival naţional de muzică populară ,,Cântecele Motrului”. Festival interjudeţean de muzică uşoară ,,Mugur de cântec”. Lansări de carte. Spectacole artistice

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de Cultură şi Biblioteca municipală, la Motru

Parteneri: instituţii culturale judeţene

Festivalul naţional de folclor şi meşteşuguri tradiţionale pentru copii şi tineret ,,Pe fir de baladă’’

Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul local Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’

Târgul naţional al meşterilor populari copii, ediţia a IX-a

Organizează: Palatul Copiilor şi CJCPCT Gorj, laTg-Jiu Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, PrimăriaTg-Jiu

* 26 mai 2013

– Sărbătoarea florii de salcâm. Nedee comunitară

Organizează: Consiliile locale şi Căminele culturale, la Urdari şi Văgiuleşti Partener: CJCPCT Gorj

* 26-30 mai 2015

Cum prind viaţă jucăriile? Ateliere de confecţionat jucării dedicate Zilei Internaţionale a Jocului şi Copilului

Organizează: Biblioteca Judeţeană, Şcoala Populară de Artă, la Filialele Victoria şi Copii, Secţia de artă ,,Iosif Keber”

* 27 mai 2015

Evocare istorică: ,,In memoriam Tudor Vladimirescu”

Organizează: Muzeul Judeţean şi Primăria, la Casa memorială din Vladimir Partener: Biblioteca Judeţeană

– Festivalul judeţean de folclor ,,Tinere talente”, ediţia a VII-a

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

Parteneri: Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu şi Clubul elevilor Rovinari

* 28-29 mai 2015

– Simpozion ştiinţific regional: ,,Epoca bronzului în Oltenia”

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 30-31 mai 2015

– Zilele comunei Turburea. Întâlnirea Fiilor satului

Organizează: Primăria, Liceul tehnologic, Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Turburea

– Zilele oraşului Țicleni

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Țicleni Partener: CJCPCT Gorj

* 31 mai 2015

– Hora de Rusalii

Organizează: Căminul Cultural Padeş, la Călugăreni

Festival folcloric ,,Răsună munţii sub Parâng, la Crasna”

Organizează: Primăria şi Centrul Cultural ,,Fraţii Buzeşti”, la Crasna

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

Hora satului

Organizează: căminul Cultural, la Bărbăteşti

*31 mai-1 iunie 2015

– Târgul anual de Rusalii. Festival folcloric local

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Alimpeşti Partener: CJCPCT Gorj

IUNIE

* 1 iunie 2015

Oraşul copiilor. Complex de manifestări dedicate copiilor Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

Premierea participanţilor la concursul de cultură generală Punguţa cu … 200 de întrebări, ediţia a IV-a

Organizează: Biblioteca Judeţeană, instituţii de învăţământ, Asociaţia Prietenii Bibliotecii, la filiala pentru copii

* 4 iunie 2015

Borangicul. Expoziţie temporară etnografică

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 6-7 iunie 2015

 Gorjul istoric şi cultural, ediţia a XIX-a. Sărbătoarea Fiilor Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Liga culturală ,,Fiii Gorjului’’ Bucureşti, instituţii culturale gorjene

Imn în Câmpia Padeşului. Evocare istorică şi spectacol artistic închinat împlinirii a 194 ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria, la PadeşCo-organizatori: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’, CJCPCT Gorj,

Şcoala Populară de Artă, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Palatul CopiilorTg-Jiu * 7 iunie 2015

Festivalul folcloric al copiilor ,,Filofteia Lăcătuşu”

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Parteneri: Asociaţia ,,Doruleţ de România” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 10 iunie 2015

– Evocare literară: Tudor Arghezi, poetul şi apicultorul

Organizează: Muzeul Judeţean, la Tg-Cărbuneşti

* 12-14 iunie 2015

– Zilele comunei Țânţăreni. Simpozion, spectacole de muzică populară şi uşoară, întreceri sportive, hora satului. Eminescu la Floreşti. Complex de manifestări închinate popasului eminescian pe meleagurile Gorjului. Festivalul de romanţe, cântec, joc şi port popular ,,Sara pe deal”, ediţia a VII-a. Festivalul interjudeţean de creaţie şi interpretare ,,Freamăt de codru”, ediţia a V-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi CJCPCT Gorj, la Floreşti şi Țânţăreni

Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”,

Liceul de arte ,,C-tin Brăiloiu” Tg-Jiu

* 13 iunie 2015

– Ziua cireşului. Sărbătoare comunitară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul cultural, la Turcineşti Partener: CJCPCT Gorj

* 14 iunie 2015

– Hora satului (Rusalii)

Organizează: Căminul Cultural Runcu, la Răchiţi

* 15 iunie-15 iulie 2012

– Vino în casa şi în lumea cărţilor. Clubul de vacanţă: lecturi publice, cursuri de limbi străine

Organizează: Primăria şi Biblioteca publică, la Ludoteca Țânţăreni

* 16 – 19 iunie 2015

– Zilele Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu

Organizează: Şcoala Populară şi Consiliul Judeţean Gorj, la Tg-Jiu

* 17-21 iunie 2015

Tabăra judeţeană de pictură şi sculptură cu subiect religios a copiilor ,,Lumină din lumină”, ediţia a III-a.

Organizează: CJCPCT Gorj, la Casa Artelor Baia de Fier

Parteneri: Palatul Copiilor Tg-Jiu, Fundaţia ,,Gh. Mecu” Baia de Fier

* 19-21 iunie 2015

Zilele oraşului Turceni. Festivalul folcloric ,,Pe dunghiţa Jiului”, ediţia a X-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Casa de cultură, la Turceni

Parteneri: Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

* 20 iunie 2015

– Festivalul naţional de dans ,,Prin dans spre infinit”

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-JiuParteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană

* 22-26 iunie 2015

,,În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din aceasta

Organizează: Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană şi Şcoala Populară de Artă, la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj/ Curtişoara

* 23-26 iunie 2015

Festivalul naţional de film de scurt metraj ,,Acasă la Brâncuşi”, ediţia a IV-a

Organizează: CJCPCT Gorj Partener: Consiliul Judeţean Gorj

* 24 iunie 2015

– Ziua internaţională a iei româneşti. Expoziţie de ie gorjenească

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, la Viena (Austria)

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Şcoala

Populară de Artă Tg-Jiu

 Sânzienele. Drăgaica – nedei populare

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Crasna, Bărbăteşti, Cruşeț, Motru, Săuleşti, Drăgoteşti, Turcineşti

Parteneri: Instituţii culturale judeţene

* 24-26 iunie 2015

– Festivalul naţional de muzică uşoară şi folk ,,Coloana Infinitului”

Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

– Zilele comunei Bustuchin. Festivalul folcloric ,,Iustina Băluţeanu”, ediţia aXI-a Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Bustuchin

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

* 26 iunie 2015

– Floarea teiului. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Negomir Partener: CJCPCT Gorj

* 26 iunie 2015

– Ziua Drapelului Naţional. Ceremonii militare şi religioase, spectacole artistice

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliile şi Primăriile locale, instituţii şi aşezăminte culturale

* 26-28 iunie 2015

– Festivalul Liceelor. Concursuri, spectacole, competiţii sportive Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 28 iunie 2015

– Sărbătoarea Rădineştilor. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Căminul Cultural şi Societatea cultural-ştiinţifică Rădineşti/ Dănciuleşti

Partener: CJCPCT Gorj

– Sărbătoarea Fiilor Satului

Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural şi instituţii şcolare, la Turburea

* 29 iunie 2015

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf. Petre. Festivalul folcloric ,,Plai de cântec şi de dor”, ed. a VII-a. Concursuri de olărit, port tradiţional, expoziţii de artă populară

Organizatori: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Ciuperceni Partener: CJCPCT Gorj

Festivalul folcloric ,,Sofia Drăghici”

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Căpreni Parteneri: Consiliul Judeţean, Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

– Gorjul tradiţional. Nedeia de Sf. Petre. Sărbători comunitare

Organizează: Consiliile locale şi Căminele Culturale, la Drăgoteşti, Samarineşti, Turcineşti şi Scoarţa

Partener: CJCPCT Gorj

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea florii de tei

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Leleşti Partener: CJCPCT Gorj

*30 iunie 2015

– În poiana din Nucet. Sărbătoare populară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul cultural, la Peştişani

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

IULIE

* 1-10 iulie 2015

 Tabăra de cercetare a tradiţiilor culturale ,,Constantin Brăiloiu’’, ediţia aVIII-a Organizează: CJCPCT Gorj, în zona central a judeţului

Parteneri: Consiliile locale şi aşezămintele culturale din zonă, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

GORJFEST 2015 – Tabăra internaţională de pictură religioasă: Icoana ortodoxă(România-Bulgaria)

Organizează: CJCPCT Gorj, la Schitul Crasna

Partener: Academia de Artă din Veliko Tarnovo (Bulgaria)

* 1 iulie-31 august 2015

Atelierele de vacanţă ale Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”. Tabăra de jocuri. Jocurile uitate ale copilăriei

Organizează: Biblioteca Judeţeană şi Centrul Europe Direct Gorj, la filiala pentru Copii, filiala Victoria, secţia de Artă

* 1-31 iulie 2015

Şantierul arheologic de la Stoina/ Păişani (,,La cetate”)

Organizează: Muzeul Judeţean, la Stoina

Partener: Institutul Naţional de Arheologie ,,Vasile Pârvan” Bucureşti

* 2 iulie 2015

– Expoziţie ceramica Raku

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Partener: Muzeul ,,Nicolae Grigorescu” Câmpina

* 5 iulie 2015

– Sărbătoarea florii de tei

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Valea Mare/ Runcu Partener: CJCPCT Gorj

– Expoziţie etnografică

Organizează: Căminul Cultural Baia de Fier, la Muzeul satului Partener: CJCPCT Gorj

* 7 -22 iulie 2015

– Şcoala muzicală de la Tg-Jiu. Tabără muzicală internaţională Organizează: Şcoala Populară de Artă, laTg-Jiu

* 10 iulie 2015

– Simpozion: ,,Valori istorice, literare şi artistice gorjene”

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

Partener: CJCPCT Gorj

* 13 iulie 2015

Participarea Ansamblului folcloric ,,Maria Lătăreţu” la Festivalul internaţional Petrovdan de la Ostrelj/Bor, Serbia

Participă: Şcoala Populară de ArtăTg-Jiu Partener: Consiliul Judeţean Gorj

* 15 iulie 2015

Simpozion: ,,Istorie, cultură, meşteşuguri”

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Baia de Fier Partener: CJCPCT Gorj

* 15 iulie – 30 august 2015

– Târgu Jiu Summer Live. Evenimente culturale, sportive şi de responsabilizare socială Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 16 iulie 2015

– Centre ceramice din Oltenia. Dialog expoziţional Gorj-Vâlcea

Organizatori: Muzele Judeţene Gorj şi Vâlcea, la Râmnicu-Vâlcea

* 19 iulie 2015

– Carul Sfântului Ilie. Şezătoare. Întâlnire cu bătrânii satului

Organizează: Căminul cultural, la Bărbăteşti

* 20 iulie 2015

 Gorjul tradiţional. Nedeia de Sf. Ilie

Organizează: Consiliile locale şi Căminele culturale, la Polovragi, Padeş şi Bălceşti

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu

Sărbătoarea Fiilor Satului. Bâlciul de Sf. Ilie. Festivalul folcloric judeţean ,,La stejarul din răscruce”, ediţia a VI-a

Organizează: Consiliul local şi Centrul Cultural, la Stejari

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

Sărbătoarea nucului

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural Runcu, la Suseni Partener: CJCPCT Gorj

* 20-26 iulie 2015

– Festivalul Internaţional al Filmului de Artă ,,Sărutul”

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 24 iulie 2015

– Oraşul meu. Concurs de eseuri, poezie şi pictură

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

* 25 iulie 2015

– Şezătoare: Viaţa la ţară

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Bumbeşti-Piţic

* 27 iulie 2015

 Festivalul folcloric al Jilţurilor ,,Cântecul văilor’’

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

Festivalul folcloric judeţean ,,Cătunele 2015”, ediţia a VII-aOrganizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Cătunele

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf. Pantelimon. Manifestare culturală comunitară Organizează: Consiliul local şi Centrul Cultural ,,Fraţii Buzeşti”, la Crasna Partener: CJCPCT Gorj

* 28 iulie 2015

– Ziua Muzeului Civilizaţiei Montane a Gorjului

Organizează: Obştea ,,Cerbul” Novaci şi CJCPCT Gorj, la Casa Obştii ,,Cerbul” de la Plopu/ Rânca

Partener: CJCPCT Gorj

* 29 iulie 2015

 Ziua Imnului Naţional al României. Ceremonial religios, militar şi civil

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primăriile şi Consiliile locale, instituţii şi aşezăminte culturale, la Tg-Jiu şi în judeţ

AUGUST

1-31 AUGUST 2015

* ZILELE GORJULUI TURISTIC ŞI CULTURAL

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Agenţia Naţională de Turism, la Tg-Jiu şi în

judeţ

Parteneri: instituţii şi aşezăminte culturale, Primării şi Consilii locale

* 2 august 2015

– Festivalul folcloric pentru tineret ,,Godineşti 2015”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria şi Căminul cultural, la Godineşti

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” şi CJCPCT Gorj

* 1-3 august 2015

– Zilele comunei Săcelu

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de cultură, la Staţiunea Săcelu

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

*1-7 august 2015

 Cântecul munţilor. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de Cultură Bumbeşti-Jiu, la Lainici

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’ şi Şcoala Populară de Artă

*6 august 2015

– Hora satului

Organizează: Căminul Cultural, la Drăguţeşti Partener: CJCPCT Gorj

*6-7 august 2015

– Zilele comunei Logreşti. Festivalul folcloric ,,Hora din străbuni”, ediţia V-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele culturale, la Logreşti

Partener: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de Artă

şi CJCPCT Gorj

* 7 august 2015

– Simpozion şi expoziţie: ,,Valori etnografice ale comunităţii Bumbeşti-Piţic”

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Muzeul satului Bumbeşti-Piţic

7-9 august 2015

 Festivalul naţional de folk şi baladă ,,Poarta sărutului”, ediţia a XII-a

Organizează: Şcoala Populară de Artă, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, DJCCPCN Gorj

* 9 august 2015

Răsunet în Poiana lui Mihai. Evocare istorică a popasului în Gorj al lui Mihai Viteazul. Spectacol de poezie şi muzică folk

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj şi Şcoala Populară de Artă, la Schela

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Consiliul local şi Primăria Schela

* 10-24 august 2015

Simpozion Internaţional ,,Brâncuşiana”. Tabăra internaţională de sculptură. Tabăra de arte vizuale (cu participare internaţională) ,,Iosif Keber”, ediţia a V-a

Organizează: Primăria şi Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, la Tg-

Jiu

Parteneri: Filiala Gorj a UAP, UAPR, Universitatea ,,C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu

* 12-15 august 2015

Zilele Culturii Populare în Gorj, ediţia IV-a. Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc ,,Tismana 2015”. Târgul meşterilor populari din România (cu participare internaţională), ediţia a XI-a. Expoziţie stradală de fotografii şi bannere: ,,Meşteri şi meşteşuguri în Gorj”. Expoziţie de artă populară: ,,Odinioară pe valea Jiului de Sus”. Lansări de cărţi şi reviste de folclor.

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliile locale şi Primăriile Tg-Jiu şi Tismana,

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’, Şcoala Populară de Artă, aşezăminte culturale din teritoriu

* 14-15 august 2015

Zilele Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. Simpozion ştiinţific etnografic naţional

Organizează: Muzeul Judeţean, la Curtişoara

Partener: Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 15 august 2015

Hramuri şi nedei de Sf. Maria

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Albeni, Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cătunele, Cruşeț, Ioneşti, Leleşti, Plopşoru, Rovinari, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Urdari, Țicleni, Turburea, Turcineşti

 Inaugurarea colecţiei muzeale locale

Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Cruşeţ Partener: CJCPCT Gorj

– Întâlnirea Fiilor satului. Parada portului popular. Spectacole folclorice

Organizează: Consiliul local, Biblioteca şi Căminul cultural, la Muzeul satului Albeni

 Întâlnirea Fiilor satului

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Scoarţa

* 15-18 august 2015

– Zilele Comunei Bolboşi. Complex de manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Bolboşi

* 16-17 august 2013

Simpozion ştiinţific regional: ,,Oltenia de ieri şi de azi-repere istorice şi etnografice”

Organizează: Muzeul Judeţean, la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara

* 16-31 august 2015

Festivalul internaţional de arte vizuale GORJFEST – Tabăra internaţională de sculptură

Organizează: CJCPCT Gorj, la Peştişani Partener: Obştea Peştişani

* 17-22 august 2015

Festivalul internaţional de folclor ,,Tg-Jiu 2015”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului”, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, primării şi consilii locale, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 23 august 2015

– Simpozion: ,,De pe plaiuri caimone”

Organizează: Centrul Cultural, Asociaţia ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Stejari, Parohia şi Biblioteca publică, la Stejari

* 25 august 2015

– Simpozion: Istorie şi tradiţii

Organizează: Căminul Cultural, la Dănciuleşti

* 27-30 august 2015

– Vino acasă la Brâncuşi. Program de promovare turistică a Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă

Parteneri: instituţii şi aşezăminte culturale gorjene, operatori turism din ţară şi străinătate

Zilele oraşului Tg-Cărbuneşti. Festivalul interjudeţean de muzică lăutărească ,,Gena Bârsan”, ediţia a X-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi CJCPCT Gorj, la Tg-Cărbuneşti

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă

* 28-30 august 2015

Transalpina – Drumul regilor. Bike-Fest

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 30 august 2015

– Festivalul naţional de tarafuri şi famfare

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Mişcarea de rezistenţă Bucureşti, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Gorjului, la Curtişoara

SEPTEMBRIE

* 1 septembrie 2015

– Armonii de toamnă. Expoziţie de artă a plasticienilor locali

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

* 4-6 septembrie 2015

– Ritm şi aventură. Promovarea ofertelor de team building şi a turismului de aventură în Gorj

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

*5-6 septembrie 2015

Zilele comunei Berleşti. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Berleşti

– Zilele comunei Alimpeşti. Întâlnirea Fiilor satului

Organizează: Primăria, Căminul Cultural, instituţiile şcolare, la Alimpeşti

– Zilele comunei Bumbeşti-Piţic

Organizează: Primăria, Căminul Cultural, instituţiile şcolare, la Bumbeşti-Piţic

* 6 septembrie 2015

Festivalul folcloric al copiilor ,,Maria Lătăreţu”, ediţia a V-a

Organizator: Muzeul Judeţean, la sediu

Partener: Asociaţia ,,Doruleţ de România” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

Festivalul interjudeţean de muzică, tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri romano- romanes ,,De la inimă la inimă”

Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Țânţăreni Parteneri: Consiliul Judeţean, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului”, Partida Rromilor

* 6-8 septembrie 2015

Atelierul Naţional de poezie ,,Serile la Brădiceni”, ediţia a XIX-a

Organizează: Biblioteca Judeţeană, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă şi Fundaţia Culturală ,,Serile la Brădiceni”, la Tg-Jiu şi Brădiceni/ Peştişani

Parteneri: Primăria şi Consiliul local Peştişani

– Zilele oraşului Novaci. Întâlnire cu Fiii Novaciului. Hramul Bisericii Rânca. Expoziţie şi Târg de animale şi produse tradiţionale. Festivalul de folclor pastoral

,,Transalpina” (cu participare internaţională), ediţia a III-a

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură şi Obştea ,,Cerbul” Novaci, la Rânca

Parteneri: Consiliul Judeţean, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului”

* 6-14 septembrie 2015

– Zilele comunei Băleşti

Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural şi aşezămintele şcolare, la Băleşti

* 7-8 septembrie 2015

– Zilele comunităţii Bumbeşti-Piţic

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, laBumbeşti-Piţic  Zilele comunei Stoina

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Stoina

* 8 septembrie 2015

 Festivalul interjudeţean de folclor ,,Maria Apostol”, ediţia a VII-aOrganizează: CJCPCT Gorj, Primăria şi Consiliul local, la Runcu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă

Festivalul folcloric ,,Ion Diaconescu”, ediţia a III-a

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Licurici Partener: CJCPCT Gorj

Nedei şi hramuri de Sf. Maria Mică

Organizează: Consiliile locale şi Căminele Culturale, la Bărbăteşti, Brăneşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş, Samarineşti, Scoarţa, Slivileşti, Turcineşti

– Întâlnirea Fiilor satului

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural Bărbăteşti, la Socu

* 9 septembrie 2015

– Evocare şi concurs literar In memoriam profesor Haralambie Bodescu

Organizează: Consiliul local, aşezămintele de cultură şi instituţiile şcolare, la Bustuchin

* 10 septembrie 2015

Darie Dup. Expoziţie temporară de sculptură

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Festivalul lăutarilor gorjeni, ediţia a XXV-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Bolboşi

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de Artă

*12 septembrie

– Festivalul Răciturilor Tismana

Organizează: ANTREC – filiala Gorj

* 14 septembrie 2015

Hramuri şi nedei de Cârstov. Înălţarea Sfintei Cruci

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Negomir

Simpozion: Ziua Crucii”

Organizează: CJCPCT Gorj şi Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti, la Muzeul Crucilor de la Măceşu

*15 septembrie 2015

– Sărbătoarea muntelui

Organizează: Primăria, Căminul Cultural şi Obştea Dobriţa, la Dobriţa/ Runcu

*19 septembrie 2015

Baia de Fier – atracţii turistice şi tradiţii păstoreşti

Organizează: Căminul Cultural, la Baia de Fier Partener: CJCPCT Gorj

Expoziţie temporară: Zilele Europene ale Patrimoniului

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la sediu

* 20 septembrie 2015

Festivalul interjudeţean de folclor pastoral ,,Coborâtul oilor de la munte’’ (cu participare internaţională), ediţia a XXIII-a;

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Baia de Fier

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’, Şcoala

Populară de Artă

* 22-23 septembrie 2015

Aventura Biblionet continuă – 5 ani de poveste. Atelier metodic pentru bibliotecarii publici

Organizează: Biblioteca Judeţeană, Asociaţia Filolibris ,,Prietenii Bibliotecii”, la Tg- Jiu şi în judeţ

* 23 septembrie 2015

Expoziţie temporară: Arme din patrimoniul muzeului din preistorie până la contemporaneitate

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 26 septembrie 2015

– Roata morii se-nvârteşte. Şezătoare populară Organizează: Căminul Cultural, la Săuleşti Partener: CJCPCT Gorj

* 27 septembrie2015

– Sărbătoarea castanului. Manifestare culturală comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Bâltişoara/ Runcu Partener: CJCPCT Gorj

– Întâlnirea Fiilor Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti,

Ansamblul artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj Şcoala Populară de Artă, la Bucureşti

* 28 septembrie 2015

Sărbătorile Toamnei. Întâlnire cu rapsozii şi meşterii populari din zonă Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

OCTOMBRIE

* 1 octombrie 2015

Ai carte, ai parte! Ediţia a V-a a Concursului destinat copiilor, având la bază lecturile din bibliotecă

Organizează: Biblioteca Judeţeană şi Asociaţia ,,Prietenii Bibliotecii”, la Filiala pentru Copii

Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice . Complex de manifestări omagiale Organizează: Primăriile şi Consiliile locale, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de

Artă, aşezăminte culturale locale

– Cine n-are bătrâni … Complex de manifestări închinate persoanelor vârstnice Organizează: Primăria şi Biblioteca publică, la Bărbăteşti

* 3-4 octombrie 2015

 Zilele comunei Crasna. Întâlnire cu Fiii satului

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Centrul Cultural ,,Fraţii Buzeşti”, la Crasna Partener: CJCPCT Gorj

* 9-11 octombrie 2015

Festivalul toamnei. Complex de manifestări de conservare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor şi gastronomiei specifice Gorjului

Organizează: Primăria Tg-JiuParteneri: instituţii culturale gorjene

* 11 octombrie 2015

Festivalul folcloric al copiilor ,,Domnica Trop”, ediţia a IV-a

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Parteneri: Asociaţia ,,Doruleţ de România” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

– Sărbătoarea roadelor. Manifestare comunitară

Organizează: Căminul Cultural şi Centrul Creştin Baptist Bolboşi, la Ursoiţa

Înfiinţarea Muzeului Satului Teleşti. Înfiinţarea Cercului de artă a lemnului

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural Teleşti Partener: CJCPCT Gorj

Sărbătoarea recoltei. Manifestare comunitară

Organizează: Căminul Cultural, la Baia de Fier

* 12 octombrie 2015

– Sărbătoarea toamnei. Manifestare comunitară

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural Runcu, la Valea Mare – Ziua recoltei. Serbare câmpenească

Organizează: Căminul Cultural, la Dănciuleşti

* 14 octombrie 2015

Evocare istorică: ,,Luptele de la Podul Jiului”

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Asociaţia ,,tradiţia militară” Bucureşti

Ceremonial religios, militar şi civil: ,,99 ani de la luptele de la Podul Jiului”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj şi Primăria Tg-Jiu, la Tg-Jiu (Podul Jiului) Partener: CJCPCT Gorj

Nedei şi hramuri de Sf. Paraschiva

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Alimpeşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti, Stejari, Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti

– Hora satului/ Culesul viilor

Organizează: Primăria, Parohia şi Căminul Cultural Runcu, la Bâltişoara

– Hramul satului Bâlteni. Sărbătoare comunitară

Organizează: Căminul cultural şi Biserica Parohială, la Bâlteni

* 16-17 octombrie 2015

Sărbătoarea castanului. Simpozion: ,,Castanul – arborele emblemă al Tismanei”. Expoziţie cu vânzare. Spectacole folclorice

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Centrul Cultural, la Tismana

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

* 17-18 octombrie 2015

Întâlnirea Fiilor satului

Organizează: Primăria, Consiliul local şi căminul cultural, la Vladimir

* 18 octombrie 2015

– Ziua recoltei. Expoziţii de produse tradiţionale şi de artă populară locală. Spectacole folclorice

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

Complex de manifestări cultural-artistice prilejuite de împlinirea a doi ani de la înfiinţarea Centrului Cultural şi a Muzeului ,,Gheorghe Zamfir”

Organizează: Primăria, Centrul Cultural, Biblioteca publică, Şcoala Gimnazială, la Stejari

* 20 octombrie 2015

Simpozion naţional: Istoricul literar Pompiliu Marcea, fiu al satului Scoarţa

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul cultural, la Scoarţa Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT şi Biblioteca Judeţeană

* 20 octombrie-10 noiembrie 2015

– Toamna culturală. Expoziţii de carte şi de artă plastică, spectacole artistice Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele culturale şi şcolare, la

Țânţăreni

* 21-27 octombrie 2015

Confesiuni la Masa Tăcerii. Simpozion MultiArt dedicat zilei de 27 octombrie 1938

inaugurarea ansamblului brâncuşian. Paradă costume de epocă, concerte, spectacole de teatru şi dans, dezbateri, conferinţe, lecturi publice, târg de carte, ateliere de creaţie plastică, de sculptură în lemn şi piatră, arhitectură, sticlărie, tapiserie, scriere creativă şi benzi desenate, concursuri, expoziţii de fotografie, de documente etc.

Organizează: Primăria şi Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, laTg-Jiu

Parteneri: Filiala Gorj a UAP, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean, Ansamblul

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Liceul de Arte Tg-Jiu

* 22 octombrie 2015

Simpozion: Tradiţii culturale locale

Organizează: Căminul Cultural, Biblioteca publică, instituţiile şcolare, la Muzeul satului Bumbeşti-Piţic

Partener: CJCPCT Gorj

* 23-25 octombrie 2015

Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu”, ediţia a XXIII-a

Salon internaţional de caricatură, ediţia a IV-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi Runcu

Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Şcoala Populară de Artă, Consiliul local Runcu, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Caricaturiştilor din România, Societatea Umoriştilor Gorjeni, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti

* 25 octombrie 2015

– Ziua Armatei Române. Ceremonial militar şi religios

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primării şi Consilii locale, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 27 octombrie 2015

In memoriam Alexandru Ştefulescu. Evocare

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

*30 octombrie 2015

Târgul creatorilor populari

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari Partener: CJCPCT Gorj

NOIEMBRIE

* 1 noiembrie 2015

Simpozion: Educaţia permanentă prin Universitatea Populară. Deschiderea anului

şcolar 2015-2016

Organizează: Căminul Cultural şi Universitatea Populară locală, la Baia de Fier Partener: CJCPCT Gorj

Focuri peste ţarini. Moşii de toamnă

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Turcineşti Partener: CJCPCT Gorj

* 2-5 noiembrie 2015

 Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu”, ediţia a XXII-a

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina

Gorjului’’, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Primăria municipală, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului”, la Tg-Jiu şi Bălceşti

* 5 noiembrie 2015

– Evocare: Nicolae Hasnaş – 140 ani de la naştere

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

* 6 noiembrie 2015

 Expoziţie de tablouri confecţionate din seminţe şi frunze uscate

Organizează: Căminul Cultural, la Jupâneşti

* 10 noiembrie 2015

– Expoziţie de artă populară locală

Organizează: Căminul Cultural şi Şcoala Gimnazială, la Bumbeşti-Piţic

* 12 noiembrie 2015

– Şezătoare: Datini străbune

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

Simpozion naţional ,,Nicolae Diaconu”. Decernarea distincţiei ,,Nicolae Diaconu” unei personalităţi culturale care s-a remarcat prin contribuţia sa la dezvoltarea cercetărilor privind viaţa şi opera lui C-tin Brâncuşi. Lansări de carte, vernisaj expoziţie

Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, CJCPCT Gorj şi Biblioteca Judeţeană, la Tg-Jiu şi Țicleni

Parteneri: Filiala Gorj a UAP, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean, Liceul de Arte, USR, Consiliul local şi Biblioteca orăşenească Țicleni ”C-tin Brâncuşi”, la Tg-Jiu

* 16-18 noiembrie 2015

Filocalia. Complex de manifestări spiritual-religioase

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

Parteneri: Mitropolia Olteniei, Consiliul Judeţean Gorj, Protopopiatele N şi S, ASCOR Tg-Jiu

* 18 noiembrie 2015

– Evocare: ,,Un savant gorjean dat uitării – Ion Popescu-Voiteşti”

Organizează: Muzeul Judeţean, la Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti de la Bălăneşti

Parteneri: Consiliul local, Căminul cultural şi Şcoala generală ,,Ion Popescu- Voiteşti”

* 27 noiembrie 2015

Expoziţie fotodocumentară: ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României” Organizează: Biblioteca Judeţeană, la sediu

Partener: Biblioteca Judeţeană

Întâlnirea Fiilor Gorjului din Banat

Organizează: Liga Culturală Fiii Gorjului Banat, la Timişoara

Parteneri: Consiliul Judetean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

* 30 noiembrie 2015

Târgul de iarnă (Bâlciul de Sf. Andrei). Expoziţii de produse tradiţionale şi artă populară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Centrul Cultural ,,George Coşbuc” Tismana Partener: CJCPCT Gorj

Cânt şi joc de Sfânt’ Andrei

Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, la Tismana

– Artă & Meşteşug. Salon expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, cu obiecte realizate de elevii Şcolii Populare de Artă

Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Muzeul Judeţean

DECEMBRIE

* 1 decembrie 2015

Ziua Naţională a României. Ceremonial religios, militar şi civil. Complex de manifestări ştiinţifice şi artistice închinate evenimentului

Organizează: Consiliul Judeţean şi Prefectura Gorj, Primăria Tg-Jiu, Primării şi Consilii locale, instituţii şi aşezăminte culturale, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 1-6 decembrie 2015

Târgul de Moş Nicolae, ediţia a VII-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Primăria Tg-Jiu, Şcoala Populară de Artă, Palatul Copiilor Tg-Jiu

* 2-20 decembrie 2015

– Deschide uşa, creştine! Spectacole artistice închinate sărbătorilor de iarnă Organizează: Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, în judeţ

* 4 decembrie 2015

– Moş Nicolae îi recompensează pe cei merituoşi. Premierea participanţilor la concursul ,,Ai carte, ai parte!”

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la Filiala pentru copii

* 5-6 decembrie 2015

– Cu colindul la fiecare casă. Festival judeţean de obiceiuri şi tradiţii de iarnă Organizează: Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” şi CJCPCT Gorj, laTg-Cărbuneşti Partener: Palatul Copiilor Tg-Jiu

* 5-20 decembrie 2015

– Târgul de Crăciun

Organizează: Primăria municipiului Tg-Jiu

* 7 decembrie 2015

 Festival-concurs ,,Memorial Nicolae Vlad”, ediţia a VIII-a

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj, Fundaţia ,,Dăruie Vieţii Farmec”

Tg-Jiu

* 9 decembrie 2015

– Memorial Valentin Taşcu. Pelerinaj la Tismana Organizează: Şcoala populară de Artă, la Tismana

* 10 decembrie 2015

 Memorial Titu Rădoi. Pelerinaj la Câmpofeni Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Arcani

*12 noiembrie 2015

– Miss Crăciuniţa

Organizează: Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească, la Rovinari

*14 decembrie 2015

– Expoziţie de măşti tradiţionale

Organizează: Căminul Cultural, la Drăguţeşti Partener: CJCPCT Gorj

* 14 – 18 decembrie 2015

E vremea colindelor. Activităţi creative desfăşurate de elevi, concerte, premierea câştigătorilor la concursul ,,Cărţile care contează”

Organizează: Biblioteca Judeţeană şi instituţii de învăţământ, la filiale

* 15-21 decembrie 2015

Acţiuni de ,,gătire” a comunei în straie noi pentru întâmpinarea sărbătorilor de iarnă. Manifestări cultural-artistice

Organizează: Primăria şi Centrul Cultural ,,Fraţii Buzeşti” Crasna

* 15-24 decembrie 2015

Miracolul Crăciunului. Colindăm, noi colindăm …iarna. Complex de manifestări artistice închinate sărbătorilor de iarnă

Organizează: Consiliile locale, Primăriile, instituţiile şi aşezămintele culturale, în toate localităţile de reşedinţă din judeţ

* 16 decembrie 2015

Înfiinţarea Muzeului satului Băleşti

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Corneşti Parteneri: CJCPCT Gorj, Muzeul Judeţean, Asociaţia ,,Vertical”

* 16-22 decembrie 2015

Zilele Recunoştinţei. Evocare şi expoziţie temporară închinate împlinirii a 26 ani de la victoria Revoluţiei române

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu Partener: Biblioteca Judeţeană

Zilele Recunoştinței. Complex de manifestări ştiinţifice şi artistice închinate revoluţiei Române

Organizează: Primăria municipiuluiTg-Jiu Parteneri: Instituţii culturale

* 17 decembrie 2015

Corala târgujiană, ediţia a IX-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-JiuPartener: Liceul de arte ,,C-tinBrăiloiu’’

– E vremea colindelor. Concurs şi concerte de colinde ,,Ziurel de ziuă”

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură, Biblioteca publică, Catedrala Ortodoxă ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, la Catedrala Rovinari

Parteneri: Şcolile gimnaziale nr. 1 şi 3, Clubul Elevilor Rovinari

* 18 decembrie 2015

 Alaiul obiceiurilor de iarnă

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul Artistic

Profesionist ,,Doina Gorjului’’, aşezăminte culturale

* 19 decembrie 2015

Colindă, Doamne, colindă … Mini-spectacole cu grupurile de colindători Organizează: Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

Gala Premiilor Brâncuşi. Spectacole de gală

Organizează: Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi”, la Tg-Jiu

Parteneri: Filiala Gorj a UAP, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean, Filarmonica ,,Oltenia” Craiova, USR

* 19-20 decembrie 2015

– Festival de datini şi obiceiuri de iarnă ,,Piţărăii cu măşti”

Organizează: Căminul Cultural Padeş, la Călugăreni

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 20 decembrie 2015

Datini şi obiceiuri de Crăciun. Spectacol artistic ,,Aşa-i datina la noi”. Datini şi obiceiuri de iarnă ,,Deschide uşa, creştine”. Expoziţii de carte, artă plastică şi fotografie

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

Scrisoare către Moş Crăciun. Concurs de creaţie literară

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Leleşti Parteneri: Grădiniţele şi şcolile din localitate

* 22 decembrie 2015

– Datini şi obiceiuri de iarnă. Spectacol tradiţional de Crăciun

Organizează: Primăriile, Casele de cultură şi Bibliotecile orăşeneşti, la Rovinari şi Țicleni

– Şezătoare: Vremea colindelor

Organizează: Primăria, Căminul Cultural, Biblioteca publică, instituţiile şcolare, laBumbeşti-Piţic

* 22-23 decembrie 2015

Alaiul obiceiurilor de iarnă. Festival-concurs de colinde şi cântece de Crăciun

Organizează: Casa municipală de cultură, la Motru Partener: CJCPCT Gorj

Iată vin colindătorii. Spectacole de colinde şi obiceiuri specifice localităţii Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Bustuchin

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Spectacole artistice închinate sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Baia de Fier

* 24 decembrie 2015

Piţărăii/ Colindeţul/ Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

Organizează: Aşezămintele culturale din judeţ

* 27 decembrie 2015

– O, ce veste minunată! Festival local de datini şi obiceiuri de iarnă

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural Brăneşti, la Capu-Dealului

NOTĂ:

* Ianuarie – Decembrie 2015:

Derularea Programului cultural Lada de zestre (culegere de cântece, jocuri populare, datini şi obiceiuri tradiţionale) iniţiat de Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”

Tg-Jiu;

Continuarea Programului cultural judeţean Conservarea memoriei culturale a Gorjului: colecţii muzeale şi monografii locale, iniţiat şi desfăşurat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;

Continuarea Programului cultural judeţean Meşteri şi meşteşuguri în Gorj(înfiinţarea de cercuri de artă populară pe lângă aşezămintele culturale din teritoriu), iniţiat şi desfăşurat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

* Agenda culturală a anului 2015 este completată de:

stagiunile permanente ale instituţiilor profesioniste de spectacol: Teatrul Dramatic

,,Elvira Godeanu” şi Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”;

stagiunile Orchestrei târgujiene de cameră ,,Lyra Gorjului”, Trupei de păpuşari

,,Pinocchio” şi Ansamblului folcloric ,,Maria Lătăreţu” ale Şcolii Populare de Artă;

vernisajele expoziţiilor şi saloanelor de artă plastică ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Şcolii Populare de Artă, precum şi ale expoziţiilor şi saloanelor de fotografie artistică ale membrilor gorjeni ai Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România;

lansări de cărţi ale membrilor Reprezentanţei Gorj a Uniunii Scriitorilor din România şi ale altor scriitori din judeţ şi din ţară;

lansări de CD/DVD-uri imprimate de Şcoala Populară de Artă şi Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”;

permanetizarea apariţiei unor publicaţii culturale: Revista Jiului de Sus, Portal Măiastra, Crinul satelor, Bilete de papagal şi Hazul ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; Caietele Columna ale Societăţii culturale ,,Columna” Tg-Jiu; Serile la Brădiceni a Fundaţiei Culturale ,,Serile la Brădiceni” şi a CJCPCT Gorj; Litua a Muzeului Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”; Lada de zestre a Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu; Mioriţa novăceană a Casei de Cultură Novaci; Rădăcini a Căminului Cultural Baia de Fier; Interfluvii a Societăţii Culturale Rădineşti; Săcelata a Casei de Cultură Săcelu; Ad Mutrium a Casei de Cultură a municipiului Motru; Vestitorul a Căminului Cultural Stăneşti; Tradiţii teleştene a Căminului Cultural Teleşti; Freamătul a Primăriei şi Căminului Cultural Bustuchin;Onoare şi jertfă a Filialei Gorj a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi a CJCPCT Gorj;

vernisarea unor expoziţii de artă plastică şi fotografică ale CJCPCT Gorj în ţări ale U.E.;

turnee în ţară şi străinătate ale Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu” Tg-Jiu,Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, ale altor ansambluri folclorice din judeˇ.